Hľadaj s pomocou slov  

 

O tejto zbierke

Digitálna zbierka PRAMENE K DEJINÁM VEDY NA SLOVENSKU vznikla v spolupráci Kabinetu retrospektívnej bibliografie
a Odboru digitalizácie Univerzitnej knižnice v Bratislave ako experimentálna alternatíva plnotextovej bibliografie. Cieľom bolo sústrediť
a sprístupniť dostupné a vo viacerých knižniciach rozptýlené dokumenty a prispieť tak k záchrane kultúrneho dedičstva. Ďalším cieľom
je sprístupnenie plných textov vytvoriť virtuálny priestor pre výskum dejín lekárskych a prírodných vied - dejín vedy vôbec - na Slovensku.

Zámerom bolo sprístupniť publikačné aktivity prírodovedných a lekárskych spolkov
pôsobiacich na území Slovenska v druhej polovici 19. storočia. Ťažisko digitálnej zbierky tvoria plné texty ročeniek
nasledujúcich spolkov : Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok, Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy, Spišský
spolok lekárov a lekárnikov, Banskoštiavnický lekársky a prírodovedný spolok, Uhorský karpatský spolok, Prírodovedný spolok župy
Trenčianskej, Lekársko-lekárnický a prírodovedný spolok župy Nitrianskej.

V súčasnosti obsahuje 550 digitalizovaných dokumentov.

Digitálna knižnica obsahuje digitalizované dokumenty nasledovných inštitúcii:

Univerzitná knižnica v Bratislave
Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
Podtatranské múzeum, Poprad

Garanti riešitelia:

Katarína Pekařová                                           Tomáš Fiala

katarina.pekarova@ulib.sk                                  tomas.fiala(zavin)ulib.sk

Ako nájsť informácie v zbierke PRAMENE K DEJINÁM VEDY NA SLOVENSKU

V zbierke je (sú) 6 spôsoby (-bov) ako hľadať informácie:

  • hľadaním konkrétnych slov, ktoré sa vyskytujú v texte, kliknutím na tlačidlo Vyhľadať
  • prezeraním dokumentov podľa Názov, kliknutím na tlačidlo Názov
  • prezeraním dokumentov podľa Preklad názvu, kliknutím na tlačidlo Preklad názvu
  • prezeraním dokumentov podľa Články, kliknutím na tlačidlo Články
  • prezeraním dokumentov podľa Predmet/Heslo, kliknutím na tlačidlo Predmet/Heslo
  • prezeraním dokumentov podľa Autori, kliknutím na tlačidlo Autori