Karpathen-Sagen

Názov a zodpovednosť: Karpathen-Sagen [Karpatské povesti] / [Samuel Weber], Ernst Lindner ; s. [320]-327

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: 1, Im Interesse einer Karpathen-Sagen Sammlung. - Zum Verständniss der unten folgenden Sagen-Bearbeitung. - Sennerin und Seefei / Lindner Ernst

Anotácia: Prvú časť dokumentu tvorí výzva verejnosti (osobitne členom UKS) k zberu ľudovej slovesnosti v Karpatoch, druhá časť opisuje rôzne verzie legendy o Jastrabej veži, posledná časť obsahuje umelú baladu inšpirovanú ľudovou povesťou o Jastrabej veži

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS 6, s. 347-348 a SBS 3, s. 409. S. Weber doplnený podľa Obsahu. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

balady

povesti ľudovéHeslo/geografické:

Jastrabia veža (Vysoké Tatry, Slovensko) - povesti

slovesnosť ľudová -


MDT: 398.21 ; 894.511-1

Pôvodné formy mien:

Lindner, Ernst pozri Lindner, Ernest (1826-1902)