Kárpáti mondák

Názov a zodpovednosť: Kárpáti mondák [Karpatské povesti] / [Weber Samu]-Lindner Ernő ; s. [313]-319

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Časti dokumentu: 1, A kárpáti mondák gyüjtése érdekében. - Az alább közölt monda-feldolgozás megértéséhez. - A Kárpáti népmondák költői feldolgozása. - Rubint-torony / Lindner Ernő

Anotácia: Prvú časť dokumentu tvorí výzva verejnosti (osobitne členom UKS) k zberu ľudovej slovesnosti v Karpatoch, druhá časť opisuje rôzne verzie legendy o Jastrabej veži, posledná časť obsahuje umelú baladu inšpirovanú ľudovou povesťou o Jastrabej veži

Poznámky: Pôvodcovia overení: SBS 6, s. 347-348 a SBS 3, s. 409. S. Weber doplnený podľa Obsahu. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

balady

povesti ľudovéHeslo/geografické:

Jastrabia veža (Vysoké Tatry, Slovensko) - povesti

slovesnosť ľudová -


MDT: 398.21 ; 894.511-1

Pôvodné formy mien:

Lindner, Ernő pozri Lindner, Ernest (1826-1902)Pôvodné formy geografických názvov:

Rubint-torony pozri Jastrabia veža (Vysoké Tatry, Slovensko)