Jegyzőkönyv

Názov a zodpovednosť: Jegyzőkönyv : Fölvétetett Új-Tátrafüreden, 1906. évi junius 21-én a Szepesi orvos-gyógyszeregylet rendes tavaszi közgyűlése alkalmából [Zápisnica spísaná na riadnom jarnom valnom zhromaždení Spišského spolku lekárov a lekárnikov v Novom Smokovci dňa 21.júna 1906] / Szász Ágoston titkár ; Hitelesítjük: Dr. Lorx Sándor helyettesítő elnök, Dr. Neubauer Lajos, Klein Armin ; s. [3]-35

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület Évkönyve az 1906-ik egyesületi évre / Szerkesztette: Szász Ágoston. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egyesület], 1907

Časti dokumentu: Múlt évi öszi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése; Titkári jelentés az 1905 évi működéséről. - Dr. Weisz Sándor emlékbeszédet mond Dr. Schön Leo fölött. - Egy véletlen újraoltási eset ismertetése / Daitsch Ede. - Négy eset az orvosi gyakorlatból / Alexander Béla. - A tuberculosis specificus therápiája / Scharl Pál. - A Basedorx kórral rokon betegségek / Dalmady Zoltán

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov v Novom Smokovci 21.6.1906. Medzi inými prináša nekrológ venovaný dr. Leovi Schönovi, opis niekoľkých prípadov z lekárskej praxe, príspevok o liečbe tuberkulózy a i.

Heslo/Osobné meno:

Schön, Leo (1828-1905)Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Nový Smokovec (Slovensko), 21.06.1906, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické

tuberkulóza

Basedowa choroba


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 616 ; 929 Schön, Leo

Pôvodné formy mien:

Daitsch, Ede pozri Daits, Eduard (1853-1931)