Aus der Arva

Názov a zodpovednosť: Aus der Arva [Z Oravy] / Von William Rowland ; s. 105-117

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Časti dokumentu: 1, Verzeichniss der im herrschaftlichen Museum am Schlosse Árva sich besindlichen ausgestopfen Thiere. - Verzeichniss einiger im Arvaer Comitate vorsommenden Pflanzen als Beitrag zur Zusamenstellung einer Flora des Arvaer Comitates / gesammelt vom Josef Guber

Anotácia: Príspevok opisuje Oravský hrad a charakterizuje zbierky Oravského múzea v Oravskom Podzámku založeného v r. 1868, ďalej prináša súpis vystavených živočíchov v zbierkach múzea a súpis flóry v Oravskej župe, kt. zostavil J. Gruber

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 5, s. 126-127. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Korporácia:

Oravské múzeum - Oravský Podzámok (Slovensko) - zbierky , 1874

Oravský hrad - Oravský Podzámok (Slovensko) - dejinyHeslo/geografické:

Oravský Podzámok (Slovensko) - dejiny

Oravská župa (Slovensko : oblasť) - flóra


MDT: 908:069.2 ; 069.2:908 ; 728.81 ; 581.9

Pôvodné formy mien:

Rowland, William pozri Rowland, Viliam (1814-1888)Pôvodné formy geografických názvov:

Arvaer Comitate pozri Oravská župa (Slovensko : oblasť)