[Apróságok]

Názov a zodpovednosť: [Apróságok] [Krátke správy] / R. ; s. 338-341

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 10. évfolyam 1883. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1883

Časti dokumentu: 1, Törpefenyü a Gehól-hegyen. - A fehér gyopár új lelethelye a Szepességen. - A tátrai tavak mélysége

Anotácia: Skladá sa z 3 častí, prvá informuje o novom výskyte plesnivca alpínskeho, druhá o kosodrevine na Spiši, posledná časť prináša výsledky hĺbkových meraní tatranských jazier

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Všeobecné meno:

jazerá horské - merania hĺbkové - Tatry (Slovensko, Poľsko)

kosodrevina - Spiš (Slovensko : oblasť)

plesnivec alpínskyHeslo/geografické:

Spiš (Slovensko : oblasť) - kosodrevina

Tatry (Slovensko, Poľsko) - plesá

Tatry (Slovensko, Poľsko) - merania hĺbkové


MDT: 581.9 ; 556.5 ; 528