Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora

Názov a zodpovednosť: Az egyleti tisztviselők és a választmányi tagok névsora = Namens-verzeichniss der Vereinsfunctionäre und Ausschuss-Mitglieder [Menoslov funkcionárov a členov výboru] / ; s. 458-459

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Menoslov funkcionárov a členov výboru Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionári

členovia výboru


MDT: 5:06.04 ; 796.5:06.04 ; 06.04