Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora

Názov a zodpovednosť: Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora = Namensverzeichniss des Vereinsfunkcionäre und Ausschussmitglieder [Menoslov funkcionárov a členov výboru] / ; s. [538]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 7. évfolyam 1880. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1880

Anotácia: Menoslovfunkcionárov a členov výboru Uhorského karpatského spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyleti ügyek = Vereins Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - funkcionári

členovia výboru


MDT: 796.5:06.04 ; 502:06.04 ; 06.04