A "Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület" alapszabályai 1868-tól

Názov a zodpovednosť: A "Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyesület" alapszabályai 1868-tól [Stanovy Lekársko-lekárnického spolku Gemerskej župy z roku 1868] / ; s. [4]-5

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet 1888-iki Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1889

Heslo/Korporácia:

Lekársko-lekárnický spolok Gemerskej župy - stanovyHeslo/Všeobecné meno:

stanovy spolkové

spolky lekárske

spolky lekárnickéHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - spolky lekárske a lekárnické

stanovy


MDT: 61:06.013 ; 615:06.013 ; 06.013