A csízi fürdő fokozatos fejlődéséről

Názov a zodpovednosť: A csízi fürdő fokozatos fejlődéséről [O rozvoji kúpeľov Číž] / Pazár Andor ; s. 25-26

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Dejiny kúpeľov, štatistické údaje o liečených pacientoch v rokoch 1889-1894

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész-egyesületének 1894. évi szeptember hó 24-én Tornallyán tartott közgyüléséről. -

Heslo/Všeobecné meno:

liečba kúpeľnáHeslo/geografické:

Číž (Slovensko) - kúpele

dejiny


MDT: 615 ; 943.76

Pôvodné formy geografických názvov:

Csíz pozri Číž (Slovensko)