A Thure Brandt-féle méh-massagéról

Názov a zodpovednosť: A Thure Brandt-féle méh-massagéról [O Thure Brandtovej masáži maternice] / Guttlohn Henrik ; s. 36-44

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Informuje o málo známej metóde liečby maternice. Autor opisuje dejiny Thure Brandtovej metódy, jej recepciu v gynekológií, dosahovaných výsledkoch ako aj vlastné skúsenosti s liečbou v praxi

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek 1895. május hó 27-én délután Rozsnyón a fürdőben tartott közgyüléséről. -

Heslo/Všeobecné meno:

masáže liečebné - gynekológia

gynekológia - masáže liečebné,

gynekológia - metódy terapeutické


MDT: 615.82 ; 618