A gyermekhalálozásról

Názov a zodpovednosť: A gyermekhalálozásról [O úmrtnosti detí] / Török János ; s. 23-25

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Štatistické prehľady o úmrtnosti detí v Uhorsku i v Gemerskej župe v rokoch 1878-1893, autor analyzuje príčiny, poukazuje na možnosti zlepšenia situácie

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész-egyesületének 1894. évi szeptember hó 24-én Tornallyán tartott közgyüléséről. - Pôvodca overený: Szinnyei online. - V texte odkazy na lit.. -

Heslo/Všeobecné meno:

úmrtnosť detí - štatistikyHeslo/geografické:

Gemerská župa (Slovensko : oblasť) - úmrtnosť detí

štatistiky


MDT: 618:312 ; 312 ; 616