Tíz évi tüdőlobos betegeiről

Názov a zodpovednosť: Tíz évi tüdőlobos betegeiről [O pacientoch s ochorením zápalu pľúc] / Fábry Árpád ; s. 17-23

In A Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet huszonhatodik [1895] Évkönyve. Rimaszombat : [Gömörmegyei Orvos-Gyógyszerész Egylet], 1895

Anotácia: Autor publikuje štatistické údaje z vlastnej praxe v rokoch 1884-1893, kde sleduje pacientov s ochorením zápalu pľúc. Zameriava sa najmä na príčiny ochorenia

Poznámky: Príspevok je súčasťou: Jegyzőkönyv a Gömörvármegyei orvos-gyógyszerész-egyesületének 1894. évi szeptember hó 24-én Tornallyán tartott közgyüléséről. -

Heslo/Všeobecné meno:

pľúca - zápal

zápal pľúc


MDT: 616