zavri túto časť knižnice A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines
zavri túto časť knižnice 1875
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Állatphaenologiai adatok
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Zöld tóhoz
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Tátra-vezetők névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kirándulás a Kupferschäften völgybe
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Ausflug in die Máramaros
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zakopane und seine Umgebungen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protocoll
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht des Vicepräsident
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Orographische Verhältnisse des Comitates Liptau
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zakopane és környéke
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zum grünen See
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kirándulás Máramarosba
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Némely ritkább növényfajok álláshelyei a magas Tátrában
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Schmecks's in der Vergenheit und Gegenwart
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Statuten der Führerordnung des ungarischen Karpathevereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Der Königsberg
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A mongolok betörései Magyarországba és a menedékkő (lapis refugii) a Szepességben
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Verzeichniss der von mir im August 1874 trigonometrisch und barometrisch gemessenen Puncte in der hohen Tátra und ihrer Umgebung
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Die Einfälle der Mongolen in Ungarn und der Zufluchtstein (Lapis refugii) in der Zips
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet ügykezelése
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Tátrafüred a multban és jelenben
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Királyhegy
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet pénztárának II. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magy[arországi] Kárpátegylet könyveinek jegyzéke
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Új átmenetek a Tátrában
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Liptómegye domborzati viszonyai
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Titkári jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zoophaenologische Beobachtungen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzéke a magas Tátra és környéke pontjainak, melyek általam 1874-dik évi augusztus hóban háromszögtanilag és légsúlyméretileg meghatároztattak
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet 1874. évi augusztus hó 2-án Tátrafüreden tartott második közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A magyarországi Kárpátegylet vezetők ügyének alapszabályai
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Alelnöki jelentés
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Geschäftsordnung des ung[arischen] Karpathenvereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bericht
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bibliotheca Carpatica
Pozrieť dokument Namenverzeichniss der Führer in die Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Neue Uebergänge in der Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Ein Ausflug in das Kupferschächtenthal