zavri túto časť knižnice A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines
zavri túto časť knižnice 1880
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Tátrai Emlékek
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A tél a Tátrában
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet 1879. Aug[usztus] 3-án Tátrafüreden tartott VII. rendes évi közgyülésének jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Bolyongások a Fogarasi-havasokban
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Einladung zur Karpathenwelt
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Uti vázlatok a munkácsi Beszkídekből
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Die Székler
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Reiseskizzen aus den Munkácser Beskiden
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet pénztárának 1879. évi forgalom-kimutatása és vagyonmérlege
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Protokoll der am 3. Aug[ust] 1879 zu Schmecks abgehaltenen VII. ordentlichen General-Versammlung des Ung[arischen] Karpathen-Vereines
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Anderwärtiges aus dem Vereine
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Der Winter in der Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Adatok a máramarosmegyei petroleum-előjövetel megismertetéséhez
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Der Jezersko-See
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magas Tátra tó- és forrásvizeinek hőmérsékéről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Magyarországi Kárpátegylet tagjainak névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Zoophaenologische Beobachtungen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Jégvölgyi csúcs
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Ueber Quellen- und Seen Temperaturen in der Hohen Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Egyéb egyleti ügyek
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A Jezerszkói-tó
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Wanderungen in den Fogaraser Alpen
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument A székelyekről
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Képek a Bereghi-havasokról
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Adalékok a Szepesi-Tátra alhavasi és havasi virányának ismeretéhez
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Divald Károly fénykép- és fényképnyomat- (Lichtdruck) műintézet
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Kleine Beiträge zur Kenntniss der subalpinen und alpinen Flora der Zipser Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Die Eisthaler Spitze
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Allen Freunden der Tátra
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Az egyleti tisztviselők és választmányi tagok névsora
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Beitrag zur Kenntniss der Máramaroser Petrolfundstätten
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Állatphaenologiai adatok