Toroczkó vidéke és népe

Názov a zodpovednosť: Toroczkó vidéke és népe [Okolie Rimetei a tamojšie obyvateľstvo] / Téglás Gábor-tól ; s. [231]-237

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Opis okolia dnešného Rimetei v Rumúnsku z hľadiska geogr., geol., národopisného, hospodárskeho a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu: MÉL. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/geografické:

Rimetea (Rumúnsko) -


MDT: 908.498 ; 39(498)

Pôvodné formy geografických názvov:

Toroczkó pozri Rimetei (Rumúnsko)