Eine Besteigung der Meeraugspitze (2508 m)

Názov a zodpovednosť: Eine Besteigung der Meeraugspitze (2508 m) [Výstup na Rysy] / A[dolf] Lonszky ; s. [209]-210

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Poznámky: Krstné meno autora doplnené zo zoznamu členov výbor UKS. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Rysy (Vysoké Tatry, Slovensko) - výstupy turistické


MDT: 796.5:910.4 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Meeraugspitze pozri Rysy (Vysoké Tatry, Slovensko)