Adakozások a Kárpáti-múzeum felépítésére

Názov a zodpovednosť: Adakozások a Kárpáti-múzeum felépítésére = Spenden für Errichtung des Karpathen-Museums [Finančné dary na stavbu Karpatského múzea] / ; s. [109]-116

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zoznam darcov finančných príspevkov na stavbu Karpatského múzea (dnešné Podtatranské múzeum v Poprade). V závere informácie o spôsobe získavania darcov

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Egyesületi ügyek = Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Poprad (Slovensko) - zbierky finančné

Podtatranské múzeum - múzeá spolkovéHeslo/Všeobecné meno:

múzeá spolkové


MDT: 796.5:06.05 ; 06.05 ; 069

Pôvodné formy korporácií:

Karpathen-Múzeum pozri Podtatranské múzeum, Poprad (Slovensko)