A Magyarországi Kárpátegyesület 1882. évi márczius 5-én Késmárkon tartott rendkívüli közgyülésének jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Magyarországi Kárpátegyesület 1882. évi márczius 5-én Késmárkon tartott rendkívüli közgyülésének jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na mimoriadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 5. marca 1882 v Kežmarku] / Weber Samu, II. alelnök, Zvarínyi Sándor, egyesületi titkár ; s. [357]-358

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, na kt. o.i. prerokovali doplnenie a rozšírenie stanov (zachovanie celouh. pôsobnosti spolku a rozšírenie činnosti sekcii), voľbu niektorých funkcionárov spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Egyesületi ügyek

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Kežmarok (Slovensko), 1882, zhromaždenia valné mimoriadne

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky - zápisnice


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05