Üeber Quellen- und Seen-Tamperaturen in der Hohen Tátra

Názov a zodpovednosť: Üeber Quellen- und Seen-Tamperaturen in der Hohen Tátra : (Fortsetzung) [O teplote jazier a prameňov vo Vysokých Tatrách] / Von Karl Kolbenheyer ; s. [127]-135

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Tabuľkové prehľady meraní

Poznámky: Pokračovanie. - Autor overený: SBS 3, s. 139. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

hydrológia - Vysoké Tatry (Slovensko)

teplota vodyHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - teplota vodných plôch


MDT: 556.5 ; 556.113