Protokoll

Názov a zodpovednosť: Protokoll : der am 6-ten August 1882 in Schmecks abgehaltenen ordentlichen Generalversammlung des Ungarischen Karpathenvereines [Zápisnica spísaná na riadnom valnom zhromaždení Uhorského karpatského spolku 6. augusta 1882 v Starom Smokovci] / Alexander Zvarínyi, Vereins-Sekretär ; s. [364]-366

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Anotácia: Zaznamenáva priebeh rokovania, na kt. o.i. odznela správa o činnosti a hospodárení spolku, správa Muzeálnej komisie spolku, informácia o vzniku Sitnianskej sekcie spolku

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Vereins-Angelegenheiten

Heslo/Korporácia:

Uhorský karpatský spolok - Vysoké Tatry - Starý Smokovec (Slovensko), 1882, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky - zápisnice


MDT: 796.5:06.05 ; 502:06.05 ; 06.05