Die unterste Grenze des Krumholzes am Südabhange der Tátra

Názov a zodpovednosť: Die unterste Grenze des Krumholzes am Südabhange der Tátra [Najnižšia hranica výskytu kosodreviny na južnej strane Tatier] / ; s. [193]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 9. évfolyam 1882. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1882

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Kleine Mittheilungen

Heslo/Všeobecné meno:

kosodrevina - Vysoké Tatry (Slovensko)

vegetácia subalpínska

borovica horskáHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) -


MDT: 581.9 ; 582.47