zavri túto časť knižnice A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1874
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1875
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1876
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1877
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1878
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1879
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1880
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1881
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1882
otvoriť túto časť knižnice a zobraziť obsah 1883