zavri túto časť knižnice A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve
zavri túto časť knižnice 1894/95
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész-egylet" 1894. november hó 14-en Késmárkon a serum therapia ügyében tartott rendkivüli gyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet 1894. szeptember hó 14-én, Iglófüredem tartott XXVIII. közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A "Szepesi orvos-gyógyszerészegylet" 1895. május 28-án, Szepes Szombaton tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve