zavri túto časť knižnice A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve
zavri túto časť knižnice 1897
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument A Szepesi orvosok rendtartása
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegylet tagjainak özvegyei a árvái számára létesitett nyugdijintézet 1897. évi április hó 20-án Iglón tartott rendes évi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Egy megjegyzés a bácillus dyphtheriae biológiájához
Pozrieť dokument A közegészégügy állása a mult 1896-iki évben