zavri túto časť knižnice A Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve
zavri túto časť knižnice 1900
Pozrieť dokument Lubló-fürdő 100 év előtt
Pozrieť dokument Megemlékezés iglói Dr. Szontágh Miklós, királyi és közegészségügyi tanácsos, Új-Tátrafüred tulajdonosa felől
Pozrieť dokument A tüdővész sanatoriumi gyógykezelése, különös tekintettel az új-tátrafüredi sanatoriunmura
Pozrieť dokument A kéz X-sugaras képe
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1900-ik évi június hó 19-én Felkán tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Az utolsó 12 év alatt Felka városában előfordult roszindulatú ujképleteknek statistikája, tekintettel azok aetiologiojára
Pozrieť dokument A Szepesi orvos-gyógyszerészegyesület 1900-ik évi október hó 16-án Lőcsén tartott XXXVI. kőzgyüles jegyzőkönyve
Pozrieť dokument Szepesmegyének közegészégi állapota az 1899-iki évben
Pozrieť dokument Szepes megye szabályrendelete a bábaügy rendezéséről