A kéz X-sugaras képe

Názov a zodpovednosť: A kéz X-sugaras képe [Snímok ruky lúčom X] / Dr. Alexander Béla ; s. [94]-103

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Fyzický popis kolácia pole: 2 fotogr.

Anotácia: Štúdia - opis snímkov zhotovených X-lúčom zranenej ruky

Heslo/Všeobecné meno:

lúče X

snímky ruky röntgenové

röntgenológia


MDT: 61 ; 53