A Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1900-ik évi június hó 19-én Felkán tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve

Názov a zodpovednosť: A Szepesi orvos-gyógyszerész-egyesület 1900-ik évi június hó 19-én Felkán tartott tavaszi közgyülés jegyzőkönyve [Zápisnica spísaná na jarnom valnom zhromaždení Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 19.júna 1900 vo Veľkej] / ; s. [3]-12

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1900-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1901

Časti dokumentu: 1, Az elnök beszéde / Tátray Gergely. - Az 1899 évre vonatkozó zárszámadás megvizsgálásáról. - A szepesi szegény tüdőbetegek szanatoriuma részére beküldött adományokról szóló jelentés. - Dr. Tátray Gergely könyvtárnok az 1899 iki évre szóló jelentése%, Az előadások felsorolása

Anotácia: Zápisnica z valného zhromaždenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov konaného 19.júna 1900 v Poprade-Veľkej, ktorá obsahuje prejav predsedu spolku, finančné výkazy, správu o stave finančnej zbierky na vybudovanie pľúcneho sanatória pre chudobných na Spiši, súpis prednášok a pod.

Heslo/Korporácia:

Spišský spolok lekárov a lekárnikov - Kežmarok (Slovensko) - Poprad-Veľká, 19.6.1900, zhromaždenia valné

zápisniceHeslo/Všeobecné meno:

spolky lekárske a lekárnické


MDT: 61:06.05 ; 06.05:61 ; 615