Durch's Felker Thal über das Kerbchen in die Grosse Kohlbach

Názov a zodpovednosť: Durch's Felker Thal über das Kerbchen in die Grosse Kohlbach [Z Velickej doliny cez Prielom do Veľkej Studenej doliny] / Von R[einhold] Pinder ; s. [365]-382

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Anotácia: Opis turistickej trasy

Poznámky: V texte úryvky z básní K. Becka. - Meno pôvodcu doplnené z Obsahu. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - trasy turistické


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Felker Thal pozri Velická dolina (Vysoké Tatry, Slovensko)

Kerbchen pozri Prielom (Vysoké Tatry, Slovensko)

Grosse Kohlbach pozri Veľká Studená dolina (Vysoké Tatry, Slovensko)