Neue Uebergänge in der Tátra

Názov a zodpovednosť: Neue Uebergänge in der Tátra [Nové turistické prechody v Tatrách] / M[ór] Déchy ; [Uebersetzt v[on] E[merich] K[övi] ; s. 83-109

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Autor opisuje turistické výlety v západnej časti Tatier z r. 1874 a uverejňuje svoje topografické zistenia

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: MÉL 1, s. 358. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: www.pim.hu. Autor prekladu uvedený v obsahu ročenky. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - turistika


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

E.K., pozri Kövi, Emerich (1839-1917)