Ein Ausflug in das Kupferschächtenthal

Názov a zodpovednosť: Ein Ausflug in das Kupferschächtenthal [Výlet do dolín Meďodolov] / [Karl Kalchbrenner] ; s. 219-245

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Opis turistických výletov s vlastivednými poznámkami o oblasti

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 22; doplnený z obsahu ročenky. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika

vlastivedaHeslo/geografické:

Meďodoly (Vysoké Tatry, Slovensko) - výlety turistické

výlety vlastivedné


MDT: 796.5(437.6) ; 910.4(232.321.2) ; 908.437.6

Pôvodné formy geografických názvov:

Kupferschächten pozri Meďodoly (Vysoké Tatry, Slovensko)