Bereisung der "Centralkarpathen" in Ungarn

Názov a zodpovednosť: Bereisung der "Centralkarpathen" in Ungarn [Cestovanie po stredných Karpatoch] / Von Carl Wünschendorfer ; s. 61-74

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. I. évfolyam 1874. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1874

Anotácia: Malý turistický sprievodca po Tatrách, informuje o možnostiach dopravy, ubytovania, pamätihodnostiach, turistických trasách a pod.

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr.údaje autora: Nekrológ. In: MKEÉ 42 (1915), s. 70-72. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: www.pim.hu/Online/adattár/raisz. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko) - sprievodca turistický


MDT: 796.5:910 ; 910 ; 908