A Királyhegy

Názov a zodpovednosť: A Királyhegy [Kráľová hoľa] / Írta Kalchbrenner Károly ; F.F. ; s. 198-216

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Príspevok opisuje turistické prístupy na Kráľovu hoľu, jej zemepisné, geologické, botanické a vodopisné pomery

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 22. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko)Heslo/geografické:

Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko) - výlety turistické

výlety vlastivedné


MDT: 796.51(437.6) ; 910.4(234.321.3) ; 911 ; 908.437.6

Pôvodné formy mien:

Kalchbrenner, Károly pozri Kalchbrenner, Karol (1807-1886)Pôvodné formy geografických názvov:

Királyhegy pozri Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko)