Ausflug in die Máramaros

Názov a zodpovednosť: Ausflug in die Máramaros [Výlet na Marmarošskú Sihoť] / Hunfalvy János ; s. 173-197

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Vo forme cestopisnej črty poznatky o obyvateľstve a krajine Marmarošskej župy

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 434-435. Biogr. údaje prekladateľa doplnené: Biografický slovník mesta Poprad, s. 162. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Marmarošská župa (Slovensko : oblasť)Heslo/geografické:

Marmarošská Sihoť (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť) - výlety vlastivedné

Marmarošská župa (Rumúnsko, Ukrajina : oblasť) - črty cestopisné

výlety vlastivedné


MDT: 908.498 ; 914.98 ; 796.51(498) ; 908.477 ; 914.77 ; 796.51(477)