Ein Tag auf der Babia Gura

Názov a zodpovednosť: Ein Tag auf der Babia Gura [Jeden deň na Baranej Góre v poľských Beskydách] / (Von Eustachius Wespl) ; s. 235-247

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Opis turistického výstupu na Baraniu Góru v Sliezskych Beskydách, na vrchole kt. odhalili sochu palatína Jozefa (1776-1847). Slávnostný sprievod vychádzal z Oravskej Polhory, o kt. autor podáva informácie

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Osobné meno:

Jozef Anton Ján (1776-1847)Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Barania Góra (Sliezske Beskydy, Poľsko) - turistika

Oravská Polhora (Slovensko) - dejiny


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5 ; 908.438 ; 943.76