Auf der Königsnase

Názov a zodpovednosť: Auf der Königsnase [Na vrchole Nosa] / Von Dr. Viktor Emericzy ; s. 445-460

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Opis turistického výstupu s informáciami o faune, flóre a geol. pomeroch lokality

Poznámky: Pôvodca overený: SBS 2, s. 15. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Nos (Vysoké Tatry, Slovensko) -


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy geografických názvov:

Königsnase pozri Nos (Vysoké Tatry, Slovensko)