Zakopane und seine Umgebungen

Názov a zodpovednosť: Zakopane und seine Umgebungen [Zakopané a jeho okolie] / Karl Kolbenheyer ; s. 252-265

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Informácie o možnostiach turistiky v okolí Zakopaného

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3,s . 139-140. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Zakopané (Poľsko) - výlety turistické

výlety vlastivedné


MDT: 796.51(438) ; 914.38 ; 908.438

Pôvodné formy geografických názvov:

Zakopane pozri Zakopané (Poľsko)