Kérelem

Názov a zodpovednosť: Kérelem [Prosba] / Róth Márton, tanár ; s. 480

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Autor vyzýva turistov, ktorí podnikli túry vo Vysokých Tatrách, aby mu zaslali správu v nasledovných bodoch: dátum túry, počet účastníkov, trasa túry, doba trvania, a pod. Informácie majú slúžiť na sledovanie turistickej aktivity v Tatrách

Poznámky: Autor overený: SBS 5, s. 123. -

Rubrika: Egyleti ügyek

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) - turistika


MDT: 796.5