Tour durch das Sároser Komitat

Názov a zodpovednosť: Tour durch das Sároser Komitat [Výlet do Šarišskej župy] / von Karl Siegmeth ; s. [58]-79

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: tab.

Anotácia: Príspevok opisuje niekoľkodňový výlet do Šarišskej župy na trase Prešov, Bardejov, Bardejovské kúpele, Dlhá lúka, Cigeľka, Sabinov. Autor sleduje prírodné krásy, pamätihodnosti lokality, venuje sa dejinám jednotlivých obcí a miest, ale i chemickému zloženiu liečivých prameňov a pod.

Poznámky: Biogr. údaje pôvodcu doplnené: MÉL 2, s. 624. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika

vlastivedaHeslo/geografické:

Šarišská župa (Slovensko : oblasť) - opisy vlastivedné

Bardejovské kúpele (Slovensko) - vlastiveda

Livovská huta (Slovensko) - vlastiveda


MDT: 908 ; 796.5 ; 943.76

Pôvodné formy mien:

Siegmeth, Karl pozri Siegmeth, Karol (1845-1912)

Siegmeth, Károly pozri Siegmeth, Karl (1845-1912)Pôvodné formy geografických názvov:

Sároser Komitat pozri Šarisšská župa (Slovensko : oblasť)