Új átmenetek a Tátrában

Názov a zodpovednosť: Új átmenetek a Tátrában [Nové turistické prechody v Tatrách] / Déchy Mór ; s. 82-108

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Autor opisuje turistické trasy v západných Tatrách, zaroveň informuje o získaných topografických poznatkoch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: MÉL 1, s. 358. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Tatry (Slovensko, Poľsko) - turistika


MDT: 796.51 ; 910.4:796.51

Pôvodné formy geografických názvov:

Tátra pozri Tatry (Slovensko, Poľsko)