A tarpataki Nagy-vízesés

Názov a zodpovednosť: A tarpataki Nagy-vízesés : (Egy fényképpel) [Veľký vodopád] / Dr. Emericzy Gézától ; s. [395]-411

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 6. évfolyam 1879. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1879

Fyzický popis kolácia pole: fotogr.

Anotácia: Opis turistického výletu zo Starého Smokovca k Veľkému vodopádu, ďalej podrobne opisuje vodopád a charakterizuje okolie

Poznámky: V texte úryvok z diela J.W. Goetheho. Fotografia viazaná na konci zväzku. - Pôvodca overený: SBS 2, s. 15; Autor fotografie: SBS 1, s. 474. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistikaHeslo/geografické:

Veľký vodopád (Vysoké Tatry, Slovensko) -


MDT: 796.5 ; 58 ; 908

Pôvodné formy geografických názvov:

Tarpataki Nagy-Vízesés pozri Veľký vodopád (Vysoké Tatry, Slovensko)