A Menguszfalvi völgy

Názov a zodpovednosť: A Menguszfalvi völgy : (Lucsivnától a "magas gerinczig") [Mengusovská dolina] / (Dr. Berzeviczy Alberttól) ; s. 308-386

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 5. évfolyam 1878. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1878

Anotácia: Opis turistickej trasy z Lučivnej do Mengusovskej doliny a výstup na Rysy v sprievode slovenských horských vodcov Jurčovcov

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Autor overený: SBS 1, s. 234. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Osobné meno:

Jurčo, SamuelHeslo/Všeobecné meno:

turistika - Vysoké Tatry (Slovensko)Heslo/geografické:

Vysoké Tatry (Slovensko) -

Mengusovská dolina (Vysoké Tatry, Slovensko) -


MDT: 796.5 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Berzeviczy, Albert pozri Berzevici, Albert (1853-1936)Pôvodné formy geografických názvov:

Menguszfalvi völgy pozri Mengusovská dolina (Vysoké Tatry, Slovensko)