A Jégvölgyi csúcs

Názov a zodpovednosť: A Jégvölgyi csúcs : Két melléklettel [Ľadový štít] / (Németből Dénes Ferencz után Travnicsek Hubert-től) ; s. [226]-260

In S l05-1880

Fyzický popis kolácia pole: fotogr., mp

Anotácia: Prvá časť horopisná štúdia o Ľadovom štíte, druhá časť opisuje turistický výstup naň, v závere súpis turistov, ktorí na štít už vystúpili

Poznámky: Príspevok ilustruje fotogr. Ľadového štítu od K. Divalda; horopisná rkp. mapa Tatier signovaná E. Gschőpf. Obidve sú viazané na konci zväzku. - Pôvodca overený: SBS 1, s. 461; K. Divald: SBS 1, s. 474. -

Rubrika: Értekezések

Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorská

geografia fyzickáHeslo/geografické:

Ľadový štít (Vysoké Tatry, Slovensko) -


MDT: 911.2 ; 796.5:910.4 ; 910.4:796.5

Pôvodné formy mien:

Dénes, Ferencz pozri Dénes, František (1845-1934)Pôvodné formy geografických názvov:

Jégvölgyi csúcs pozri Ľadový štít (Vysoké Tatry, Slovensko)