Die sechste Besteigung der Gerlsdorfer Spitze

Názov a zodpovednosť: Die sechste Besteigung der Gerlsdorfer Spitze : (am 31. Juli 1875) [Šiesty výstup na Gerlachovský štít (31. júla 1875)] / Prof[essor] Dr. Dionis v[on] Dezső ; Uebers[etzt] Dr. Friedr[ich] Flittner ; s. 3-21

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 3. évfolyam 1876. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1876

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Biogr. údaje pôvodcu doplnené: www.iit.bme.hu. - Poznámky pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Osobné meno:

Still, Ján (1805-1890)Heslo/Všeobecné meno:

turistika vysokohorskáHeslo/geografické:

Gerlachovský štít (Vysoké Tatry) - výstupy turistické


MDT: 796.51 ; 929 ; 796.51-05

Pôvodné formy mien:

Dezső, Dionis Dezső, Dénes (1845-?)

Flittner, Frigyes pozri Flittner, FriedrichPôvodné formy geografických názvov:

Gerlsdorfer Spitze pozri Gerlachovský štít (Vysoké Tatry, Slovensko)