Der Königsberg

Názov a zodpovednosť: Der Königsberg [Kráľová hoľa] / von Karl Kalchbrenner ; s. 199-217

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. II. évfolyam 1875. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1875

Anotácia: Príspevok opisuje turistické prístupy na Kráľovú hoľu a informuje o jej zemepisných, geologických, botanických a vodopisných pomeroch

Poznámky: Prerušované stránkovanie. - Pôvodca overený: SBS 3, s. 22. - Poznámky a odkazy na lit. pod čiarou. -

Rubrika: Abhandlungen

Heslo/Všeobecné meno:

turistika - Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko)

vlastivedaHeslo/geografické:

Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko) - výlety turistické

výlety vlastivedné


MDT: 769.51(437.6) ; 901.4(234.321.2) ; 911 ; 581(234.321.2) ; 908.437.6

Pôvodné formy mien:

Kalchbrenner, Karl pozri Kalchbrenner, Karol (1807-1886))Pôvodné formy geografických názvov:

Königsberg pozri Kráľová hoľa (Nízke Tatry, Slovensko)