Az V-ik, 1897-ben tartott szünidei orvosi kursus s azon tett tapasztalataim

Názov a zodpovednosť: Az V-ik, 1897-ben tartott szünidei orvosi kursus s azon tett tapasztalataim [O V. lekárskom kurze konanom r. 1897 a o mojich skúsenostiach] / Dr. Sax Ágoston ; s. [55]-60

In Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet Évkönyve az 1899-ik egyleti évre / Szerkesztette: Alexander Béla. Késmárk : [Szepesi Orvos- és Gyógyszerész Egylet], 1900

Anotácia: Informuje o 5. letnom doškoľovacom kurze pre lekárov na budapeštianskej univerzite r. 1897

Poznámky: Biogr. údaje autora: Biografický slovník mesta Poprad, s. 197. -

Heslo/Všeobecné meno:

lekári

vzdelávanie lekárov doplňujúce


MDT: 61:37 ; 37:61

Pôvodné formy mien:

Sax, Ágoston pozri Szász, Augustín (1859-1947)