Meteorológiai adatok

Názov a zodpovednosť: Meteorológiai adatok [Meteorologické údaje] / Geyer Gyula ; s. [527 a 530]

In A Magyarországi Kárpátegylet Évkönyve = Jahrbuch des Ungarischen Karpathen-Vereines. 8. évfolyam 1881. Késmárk : Magyarországi Kárpátegylet, 1881

Anotácia: Štatistické prehľady meraní teplôt v Novom Smokovci, kt. zaznamenal M. Sontág, V Spišskej Novej Vsi zaznamenal G.J. Geyer a v Javorine od A. Boehmovej

Poznámky: Pôvodca overený:. Biogr. údaje pôvodcu doplnené:. -

Rubrika: Apró Közlemények

Heslo/Všeobecné meno:

teplota vzduchu - meraniaHeslo/geografické:

Vysoké Tatry - Nový Smokovec (Slovensko) -

Spišská Nová Ves (Slovensko) -

Tatranská Javorina (Slovensko) -


MDT: 551.50