zavri túto časť knižnice združenia lekárske (2)
Pozrieť dokument A gömörmegyei orvos-gyógyszerész-egylet és orvosszövetség tagjainak névsora 1902-ben
Pozrieť dokument Jegyzőkönyv : Felvétetett Rozsnyón, 1902. május hó 27-én d[él]u[tán] 4 órakor a gömörmegyei orvosszövetségnek fürdő-telepen tartott rendes tavaszi közgyülésén