zavri túto časť knižnice združenia lekárske celouhorské
Pozrieť dokument A Szepesmegyei orvos-gyógyszerészegylet 1898. évi június hó 15-én Szepes Bélán tartott gyülés jegyzőkönyve