zavri túto časť knižnice zabezpečenie sociálne a zdravotné
Pozrieť dokument Ukáž PDF dokument Jegyzőkönyv : Fölvétetett a szepesi orvos-gyógyszerész egylet özvegyei s árvái számára létesített nyugdíjintézet-ének f[olyó] évi június 25-én Tátra-Lomniczon tartott rendes közgyülésén